Dźwieki zatrzymane w kadrze. Patrzę po swojemu. Raz widzę więcej a innym razem inaczej. Ideałem jest pokazać to co się chce, tak aby inni też widzieli. Tu znajdują tu fotografie będące próbą mojego spojrzenia na muzyczny świat

KNŻ

KNZ

KNZ10

KNZ09

KNZ08

KNZ06

KNZ05

KNZ04

KNZ03

KNZ02

KNZ01